Legala anvisningar / Ansvarig utgivare.


Personuppgifter.

När du använder våra tjänster, kan du bli ombedd att ange personuppgifter.
Det är helt frivilligt att lämna denna information. Dina personuppgifter används strikt enligt gällande lagar och bestämmelser.
De personuppgifter som lämnas på webblatser som administreras av BMW AG används för att vi ska kunna svara på dina frågor och uppfylla dina önskemål. Användning för konsultation, reklam och marknadsundersökningar sker bara med ditt medgivande.
Om du, när du lämnar ditt godkännande till det ovan beskrivna ändamålet, även godkänner att dina personuppgifter används av andra än företag och organisationer inom BMW Group, kan dina uppgifter även överföras till tredje part. Om du inte lämnar ditt medgivande till detta, kommer en sådan överföring inte att ske.
Om du önskar ändra registrerade personuppgifter eller om du har frågor rörande behandlingen av dessa uppgifter är du välkommen att kontakta ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter: BMW Sverige Aktiebolag, Org. nr. 556313-5002, Vetenskapsvägen 10, Sollentuna, tel: 08-470 60 00,
e-mail: avanmalan@bmw.se.

Copyrights.

© Copyright BMW AG, Munich (Germany). All rights reserved. Texter, bilder, grafik, ljud, filer, animationer, videosekvenser och deras användning på BMW Group webbplatser, är alla under copyright eller annat skydd för immateriella värden. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiellt syfte eller massdistribueras, de får inte heller i modifierad form överföras till andra webbplatser. Vissa BMW webbplatser kan ha innehåll som ligger under copyright för tredje part.

Garantier, ansvarsförhållanden.

Den information som lämnas på denna webbplats avser förhållanden i skrivande stund och kan förändras med tiden och andra faktorer. Informationen är inte underlag för några garantier eller andra ansvarsförhållanden (se broschyrmaterialet för de olika produkterna för närmare upplysningar om gällande garantier). BMW AG åtar sig inte något ansvar för skador på person eller egendom som kan uppstå som ett resultat av denna webbplats. BMW AG är inte heller ansvarigt för innehåll som härrör från tredje part. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Varumärken.

Om inte annat anges, är alla varumärken på denna webbplats ägda av BMW AG, inklusive logotyper, ordmärken, modellbeteckningar, namn och emblem.

Rättigheter.

BMW Group har gjort stora ansträngningar för att skapa en innovativ och informativ webbplats. Men det är viktigt att förstå att BMW Group måste skydda sin immateriella egendom, vilket även omfattar patent, varumärken och copyrights. Publiceringen av denna webbplats omfattar därför inte rätten för tredje part att använda den immateriella egendom som skapats och ägs av BMW Group.