Systeminställningar.


Rekommenderad webbläsare:
Denna webbplats är utformad för de vanligaste webbläsare. För ett optimalt resultat rekommenderar vi dig att använda den senaste versionen av Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Apple Safari, eftersom effektiviteten hos olika webbläsare kan bero på vilken typ av dator du använder. Du kan ladda ner dessa webbläsare gratis genom att klicka på sidan för programnedladdningar.

Upplösning och färgdjup:
En färgskärm med en upplösning på minst 1024 x 768 pixlar rekommenderas för att du ska kunna se webbplatsen optimalt. Det maximala färgdjupet bör ställas in i din dators systeminställningar för att garantera den högsta användarnivån.

JavaScript och Java:
Denna webbplats kan bara visas om JavaScript är aktiverat i dina webbläsarinställningar. Vissa sidor i webbplatsen (till exempel bilkonfiguratorn) kräver också att Java är aktiverat.